Najpowszechniejszymi urządzeniami kontroli dostępu są zamki szyfrowe oraz czytniki kart magnetycznych i zbliżeniowych. Bardziej zaawansowane technologicznie to czytniki, zamki i  kontrolery biometryczne posiadające szybki i dokładny system rozpoznawania linii papilarnych.Urządzenia kontroli dostępu mogą posiadać pamięć zdarzeń, w której są rejestrowane i archiwizowane wszystkie użycia kart lub kodów oraz mogą być raportowane osobie zarządzającej systemem w postaci wydruku lub na monitorze komputera.

Nowoczesny i funkcjonalny system kontroli dostępu to nie tylko pojedyncze przejścia kontrolowane przez czytniki i karty dostępu ale całościowe rozwiązanie zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem. Wejścia mogą dokonać tylko osoby do tego upoważnione. W odróżnieniu od klucza mechanicznego karty zbliżeniowe i chipowe są trudne do skopiowania, co daje wysoki stopień bezpieczeństwa.

W razie zgubienia lub kradzieży karty wystarczy zablokować zamek kartą blokującą i wydać kolejną kartę tym samym użytkownikom. Sprzątaczkom, konsultantom i gościom można wydawać karty tymczasowe lub o czasie dostępu wyznaczonym przez rozkład czasowy. Wszelkie zdarzenia z poszczególnych zamków mogą być czytane i rejestrowane w komputerze centralnym. Zdarzenia te można przeglądać i drukować.
RCP Master 3 to program obsługiwany przez system operacyjny Windows, służący do rejestracji, analizy i rozliczania czasu pracy. Rejestracja rozpoczęcia oraz zakończenia pracy dokonywana jest w sposób elektroniczny poprzez zalogowanie się pracownika na terminalu RCP z użyciem identyfikatora (karty, breloka lub kodu PIN).

Na podstawie historii logowań odczytanych z rejestratorów program dokonuje analizy obecności oraz wyliczenia całkowitego przepracowanego czasu wraz z wyszczególnieniem okresów składowych takich jak nadgodziny, praca w godzinach nocnych, delegacje, urlopy itp. Program jest oferowany w wersjach do obsługi 25, 50, 100, 250, 500 lub 1000 pracowników, a także w wersji jedno lub wielostanowiskowej.Kontrolery serii PR602LCD-DT mogą pracować jako autonomiczne jednostki kontroli dostępu jak i w zintegrowanym sieciowym systemie kontroli dostępu z centralą CPR32-SE. W trybie autonomicznym kontrolery PR602LCD-DT mogą dozorować obustronne przejście bez potrzeby komunikacji z urządzeniami nadrzędnymi, zdarzenia są rejestrowane w wewnętrznym buforze kontrolera, a funkcje związane z czasem są sterowane przez jego wewnętrzny zegar. Kontroler PR602LCD-DT rekomendowany jest do wykorzystania jako terminal RCP w
systemach Rejestracji Czasu Pracy. Posiada on 4-linijkowy wyświetlacz LCD oraz zestaw czterech programowalnych klawiszy funkcyjnych, które mogą być wykorzystane jako przyciski wyboru rodzaju rejestracji (wejście, wyjście, wyjście służbowe itp.).