Systemy telewizji przemysłowej CCTV

roger

Urządzenia alarmowe
i kontroli dostępu

 

 

 

kontrola dostępu.

Roger

Najpowszechniejszymi urządzeniami kontroli dostępu są zamki szyfrowe oraz czytniki kart magnetycznych i zbliżeniowych. Bardziej zaawansowane technologicznie to czytniki, zamki i  kontrolery biometryczne posiadające szybki i dokładny system rozpoznawania linii papilarnych.

Urządzenia kontroli dostępu mogą posiadać pamięć zdarzeń, w której są rejestrowane i archiwizowane wszystkie użycia kart lub kodów oraz mogą być raportowane osobie zarządzającej systemem w postaci wydruku lub na monitorze komputera.

Nowoczesny i funkcjonalny system kontroli dostępu to nie tylko pojedyncze przejścia kontrolowane przez czytniki i karty dostępu ale całościowe rozwiązanie zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem. Wejścia mogą dokonać tylko osoby do tego upoważnione. W odróżnieniu od klucza mechanicznego karty zbliżeniowe i chipowe są trudne do skopiowania, co daje wysoki stopień bezpieczeństwa.

W razie zgubienia lub kradzieży karty wystarczy zablokować zamek kartą blokującą i wydać kolejną kartę tym samym użytkownikom. Sprzątaczkom, konsultantom i gościom można wydawać karty tymczasowe lub o czasie dostępu wyznaczonym przez rozkład czasowy. Wszelkie zdarzenia z poszczególnych zamków mogą być czytane i rejestrowane w komputerze centralnym. Zdarzenia te można przeglądać i drukować.

PRT12EM-BK-G.

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz.


Każdy czytnik typu PRT12EM może być wykorzystany jako
terminal zbliżeniowy podłączony do nadrzędnego kontrolera
dostępu lub być skonfigurowany do pracy autonomicznej
jako prosty kontroler dostępu. W pierwszym przypadku funkcjonalność czytnika ogranicza się jedynie do odczytu identyfikatora (karta/PIN) i przesłania danych do zewnętrznego kontrolera, który podejmuje dalsze działanie. W przypadku pracy autonomicznej terminale PRT12EM mogą samodzielnie dozorować pojedyncze przejście w oparciu o dane wpisane w procesie ich konfiguracji.

PRT12EM-G.

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą.

Każdy czytnik typu PRT12EM może być wykorzystany jako
terminal zbliżeniowy podłączony do nadrzędnego kontrolera
dostępu lub być skonfigurowany do pracy autonomicznej
jako prosty kontroler dostępu. W pierwszym przypadku funkcjonalność czytnika ogranicza się jedynie do odczytu identyfikatora (karta/PIN) i przesłania danych do zewnętrznego kontrolera, który podejmuje dalsze działanie. W przypadku pracy autonomicznej terminale PRT12EM mogą samodzielnie dozorować pojedyncze przejście w oparciu o dane wpisane w procesie ich konfiguracji.

PRT62em.

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz.


Każdy czytnik typu PRT62EM może być wykorzystany jako
terminal zbliżeniowy podłączony do nadrzędnego kontrolera
dostępu lub być skonfigurowany do pracy autonomicznej
jako prosty kontroler dostępu. W pierwszym przypadku funkcjonalność czytnika ogranicza się jedynie do odczytu identyfikatora (karta/PIN) i przesłania danych do zewnętrznego kontrolera, który podejmuje dalsze działanie. W przypadku pracy autonomicznej terminale PRT62EM mogą samodzielnie dozorować pojedyncze przejście w oparciu o dane wpisane w procesie ich konfiguracji.

PRT66EM.

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz.


Każdy czytnik typu PRT66EM może być wykorzystany jako
terminal zbliżeniowy podłączony do nadrzędnego kontrolera
dostępu lub być skonfigurowany do pracy autonomicznej
jako prosty kontroler dostępu. W pierwszym przypadku funkcjonalność czytnika ogranicza się jedynie do odczytu identyfikatora (karta/PIN) i przesłania danych do zewnętrznego kontrolera, który podejmuje dalsze działanie. W przypadku pracy autonomicznej terminale PRT66EM mogą samodzielnie dozorować pojedyncze przejście w oparciu o dane w procesie ich konfiguracji.

PRT64EM-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą

Każdy czytnik typu PRT64EM może być wykorzystany jako
terminal zbliżeniowy podłączony do nadrzędnego kontrolera
dostępu lub być skonfigurowany do pracy autonomicznej
jako prosty kontroler dostępu. W pierwszym przypadku funkcjonalność czytnika ogranicza się jedynie do odczytu identyfikatora (karta/PIN) i przesłania danych do zewnętrznego kontrolera, który podejmuje dalsze działanie. W przypadku pracy autonomicznej terminale PRT64EM mogą samodzielnie dozorować pojedyncze przejście w oparciu o dane wpisane w procesie ich konfiguracji.

RCI-2

Interfejs komunikacyjny USB-RS485 w obudowie na szynę DIN; praca jako wirtualny port szeregowy.

RCI-2 umożliwia, poprzez port USB PC, komunikację z urządzeniami szeregowymi pracującymi w standardzie RS485.
Zasadniczo, interfejs ten został zaprojektowany do wykorzystania w systemie kontroli dostępu RACS, niemniej jako że instaluje się jako wirtualny port szeregowy, może być również wykorzystany w innych sytuacjach, w których zachodzi potrzeba komunikacji z urządzeniem szeregowym wyposażonym w port RS485.

PR102DR.

Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN.

Kontrolery serii PR102DR mogą pracować jako autonomiczne
jednostki kontroli dostępu jak i w zintegrowanym sieciowym systemie kontroli dostępu z centrami kontroli dostępu firmy ROGER. W trybie autonomicznym kontrolery PR102DR mogą dozorować obustronne przejście bez potrzeby komunikacji z urządzeniami nadrzędnymi, zdarzenia są rejestrowane w wewnętrznym buforze kontrolera, a funkcje związane z czasem są sterowane przez jego wewnętrzny zegar. System kontroli
dostępu na bazie kontrolerów PR102DR może być zarządzany lokalnie za pośrednictwem interfejsów komunikacyjnych COM, USB lub przez sieć komputerową WAN/LAN. Kontrolery PR102DR mogą współpracować z 1 lub 2 czytnikami serii PRT (Roger) oraz są przystosowane do montażu na szynie DIN.

PR411DR.

Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN.

Kontrolery serii PR411DR zostały zaprojektowane z myślą o
najbardziej popularnych rozwiązaniach kontroli dostępu. Mogą być wykorzystywane zarówno w instalacjach autonomicznych jak i sieciowych do 1000 użytkowników. Wszystkie kontrolery serii PR411SE są wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485, który może zostać wykorzystany zarówno do ich programowania jak i do komunikacji w systemie sieciowym. System kontroli dostępu na bazie kontrolerów PR411DR może być zarządzany lokalnie za pośrednictwem portów szeregowych COM/ USB albo zdalnie przez sieć komputerową WAN/LAN (wymagany interfejs UT-4).

PR411DR-SET

Wewnętrzny zestaw kontroli dostępu.


Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR411DR-BRD; transformator sieciowy TRP 40/16/18;
obudowa metalowa ME-1
Akumulator widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład zestawu

rejestracja czasu pracy.

Roger

RCP Master 3 to program obsługiwany przez system operacyjny Windows, służący do rejestracji, analizy i rozliczania czasu pracy. Rejestracja rozpoczęcia oraz zakończenia pracy dokonywana jest w sposób elektroniczny poprzez zalogowanie się pracownika na terminalu RCP z użyciem identyfikatora (karty, breloka lub kodu PIN).

Na podstawie historii logowań odczytanych z rejestratorów program dokonuje analizy obecności oraz wyliczenia całkowitego przepracowanego czasu wraz z wyszczególnieniem okresów składowych takich jak nadgodziny, praca w godzinach nocnych, delegacje, urlopy itp. Program jest oferowany w wersjach do obsługi 25, 50, 100, 250, 500 lub 1000 pracowników, a także w wersji jedno lub wielostanowiskowej.

Kontrolery serii PR602LCD-DT mogą pracować jako autonomiczne jednostki kontroli dostępu jak i w zintegrowanym sieciowym systemie kontroli dostępu z centralą CPR32-SE. W trybie autonomicznym kontrolery PR602LCD-DT mogą dozorować obustronne przejście bez potrzeby komunikacji z urządzeniami nadrzędnymi, zdarzenia są rejestrowane w wewnętrznym buforze kontrolera, a funkcje związane z czasem są sterowane przez jego wewnętrzny zegar. Kontroler PR602LCD-DT rekomendowany jest do wykorzystania jako terminal RCP w
systemach Rejestracji Czasu Pracy. Posiada on 4-linijkowy wyświetlacz LCD oraz zestaw czterech programowalnych klawiszy funkcyjnych, które mogą być wykorzystane jako przyciski wyboru rodzaju rejestracji (wejście, wyjście, wyjście służbowe itp.).

PR602LCD-DT-I.

Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD.

EMC-1.

Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz

EMKF-1.

Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz

Rejestracja czasu pracy - Strona startowa programu RCP Master 3.

Rejestracja czasu pracy - Kalendarze.

Rejestracja czasu pracy - Szczegóły dni.

Rejestracja czasu pracy - Niezgodności.

Rejestracja czasu pracy - Kreator raportów.

Rejestracja czasu pracy - Typy dni kalendarza.